Team ondersteuning Alexandergroep Ermelo is opgezet voor die mensen die scouting meer dan een warm hart toe dragen.
Mensen die in teamverband iets willen betekenen voor de groep en haar speltakken. Het feit dat dit niet op wekelijkse basis wordt verwacht van de teamleden maakt dat het een laagdrempelige manier kan zijn om de Alexandergroep actief te ondersteunen.
Ondersteuning in de meest brede zin van het woord, hierbij kan worden gedacht aan het beheren van het materiaal, het uitgeven en innemen daarvan tijdens de opkomsten, onderhouden van het terrein en de bebouwing, ondersteuning van de speltakken bij activiteiten waarbij een extra handje gewenst is.

De opzet is simpel.
Wij proberen te komen tot een team van minimaal 8 personen die bij toerbeurt en in goed onderling overleg elke opkomst (08:45 tot 12:00) willen zorgen dat het materiaal correct wordt uitgegeven en ingenomen. Daarnaast zal er een lijst aangelegd worden met zaken die aandacht verdienen. Er zal ten aller tijden plaats blijven voor eigen initiatief.

Wij zullen de teamleden bij Scouting Nederland aanmelden en inschrijven zodat men tijdens aanwezigheid verzekerd is via Scouting.
Omdat het om een team gaat willen we ons ook als zodanig manifesteren en zullen de leden (indien de werkzaamheden het toelaten) een grijze scoutfit (uniform) dragen.
Dit zodat ze voor leden, leiding en ouders duidelijk herkenbaar zijn als speltak van de Alexandergroep.

Wie kunnen er lid worden?
Iedereen van 15 jaar en ouder kan lid worden van het team. Teamleden zijn niet gebonden aan een speltak en zijn geen lid van het leidingteam van een van onze andere speltakken.

Zijn er eisen aan lidmaatschap van het ondersteuningsteam?
Als 15+lid van het team dien je een VOG (verklaring omtrent gedrag) te kunnen overleggen. Dit omdat er tijdens de opkomsten jeugdleden rondlopen. Een VOG is voor scouting doeleinden kosteloos opvraagbaar. Wij verwachten een constructieve, actieve en dienstbare houding. Daarnaast verwachten wij dat de leden zich ten doel stellen zich minimaal 10 opkomsten per jaar in te zetten voor de Alexandergroep. Daar tegenover staat dat de contributie richting de regio en Scouting Nederland wordt betaald door de groep. Het scoutfit is voor eigen rekening. 

Wil je meer informatie?
Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.