Opkomsten: zaterdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.

Scouting is veel meer dan het doen van activiteiten in het bos, op het water of in het park.
Er zit een visie achter het Scoutingspel, die wordt samengevat in de spelvisie SCOUTS.
De spelvisie geeft aan waar Scouting inhoudelijk voor staat.

De spelvisie bestaat uit zes elementen die ieder hun eigen betekenis hebben.

Samen
Dit element staat voor de betrokkenheid die je als scout hebt met de maatschappij, voor de onderlinge verbondenheid die scouts
over de gehele wereld met elkaar voelen en voor het internationale aspect binnen Scouting.

Code
Dit element staat voor de normen en waarden (de 'spelregels'), de ceremoniën en het fundament van Scouting.

Outdoor
Dit element staat voor het buitenleven, waarbij de natuur niet alleen wordt gezien als omgeving waarin het spel van Scouting gespeeld
wordt, maar ook als opvoedende waarde.

Uitdaging
Dit element staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding,
maar biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en steeds weer je grenzen te verleggen.

Team
Dit element staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong) en de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden.

Spel
Staat voor het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid ervan, de thematiek en het aanspreken op
de creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in oplossingen).